به روایت تصویر؛

بازسازی خانه نیازمندی در حاشیه شهر کرمان

به همت گروه جهادی شهید تیکدری نژاد پروژه بازسازی منزل مسکونی یک خانواده فقیر و بی سرپرست واقع در شهرک الله آباد کرمان صورت گرفت.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / پروژه بازسازی منزل مسکونی یک خانواده فقیر و بی سرپرست واقع در شهرک الله آباد کرمان،شامل سرامیک کاری،گچکاری،برق کشی و... به همت گروه جهادی شهید تیکدری نژاد صورت گرفت.

---
---
---
---
---

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار