حامد پناهنده در نمازجمعه شاهین شهر گفت: اولین مسئله ای که حائز اهمیت است مسئله دشمن شناسی است اگر دشمن را بشناسیم می توانیم با آن بهتر بجنگیم.

مردم مظلوم کشمیر عمدتا مسلمان هستند و شیعیان و محبان اهل بیت درصد قابل توجهی از بافت جمعیت این منطقه را تشکیل می دهند و از دیرباز اسیر توطئه انگلستان قرار داشته اند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی/ حامد پناهنده عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان اصفهان در حمایت از مردم مظلوم یمن و کشمیر گفت:

مردم مظلوم کشمیر عمدتا مسلمان هستند و شیعیان و محبان اهل بیت درصد قابل توجهی از بافت جمعیت این منطقه را تشکیل می دهند و از دیرباز اسیر توطئه انگلستان قرار داشته اند. 
دشمنان اسلام از طریق دامن زدن به مناقشات میان هند و پاکستان جمع زیادی از مسلمانان این منطقه را به خاک و خون کشیدند. 
 
پناهنده در ادامه سخنرانی خود در نمازجمعه شاهین شهر گفت: 
ما به آینده بسیار امیدواریم و برای پیروزی جمهوری اسلامی در همه ی نبردها و نابودی دشمنان اسلام بالاخص مسببان کشتار مظلوم مردم منطقه, همچون شهید مصطفی صدر زاده ها پرتلاش تا انتها خواهیم ایستاد و قول می دهیم که به عنوان موذن جامعه خواب نمانیم تا نماز امت قضا نشود.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار