گزارش تصویری

اردوی جهادی شهید باقری بسیج دانشجویی خرامه

اردوی جهادی بسیج دانشجویی شهید باقری در منطقه روستاهای سفلی و قوام آباد بخش کربال شهرستان خرامه برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / مسئول گروه جهادی شهید عبدالسلام باقری بسیج دانشجویی خرامه پیرامون این اردو جهادی گفت: با توجه به شناسایی صورت گرفته از منطقه و بر اساس توانایی دانشجویان شرکت کننده در اردو تیم جهادی دانشجویان به این مناطق اعزام شدند.

ابوذر سیاه زاری گفت: تعداد 30  نفر از خواهران و برادران از دانشجویان دانشگاه پیام نور در رشته های مختلف به منطقه اعزام گردیدند.

 

ارسال نظر


captcha