مسئول بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان:

دوره خط امام استانی مقدمه ایی برای دوره خط امام کشوری است

علیرضا کیخا یادآور شد: دردوره هایی مانند دوره خط امام باید یاد بگیریم اختلاف ها را چگونه کنار بگذاریم و با کوچکترین توفانی بهم نریزیم، امروزه در خط امام استانی با یک وسواس خاصی این دانشجویان را انتخاب می کنیم.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / علیرضا کیخا مسئول بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان در مراسم افتاحیه دوره خط امام استانی گفت: این  دوره خط امام اولین دوره در گام دوم انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: دانشجویانی را در این دوره انتخاب کردیم که حد اقل های یک نیروی پای کار انقلابی را داشته باشد، خط امام دوره ایی است که تمام دانشجویان منتخب هر دانشگاه استان در این دوره هستند، در این دوره از اساتید تزار اول کشور استفاده شده است .

وی خاطر نشان کرد: از سال قبل تلاش ما این بوده است، که اعضا بسیج دانشجویی خروجی های همین دوره ها باشد، کسی که بخواهد در بسیج دانشجویی باشد باید دوره های آموزشی را گذرانده باشد، امروزه در خط امام استانی با یک وسواس خاصی این دانشجویان را انتخاب می کنیم.

وی در پایان با اشاره به وحدت در بین شیعه و سنی گفت: ما در حوزه وحدت به خودمان ظلم کردیم و بازی خوردیم، از این دوقطبی های شیعه و سنی باید بگذریم، تمام این ها بازی است، تنها دو قطبی ایی که واقعی است، انقلابی و زد انقلابی است، یکی از علت هایی که ما می خواهیم در این دوره ها شیعه و سنی در کنار هم باشند این است که ثابت کنیم واقعا مشکلی وجود ندارد، و وحدت وجود دارد.

ارسال نظر


captcha