دکتر حسین فرشیدی در نشستی صمیمی با مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان:

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، راهبرد فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است.

عارف رئوفی در این نشست گفت: مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه ها باید در کنار مجموعه مدیریت دانشگاه قرار بگیرند تا بتوانند طبق ماموریت های مشترک دو مجموعه باری از دوش مجموعه مدیریت دانشگاه بردارند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان در این نشست گفت: ما در مجموعه بسیج دانشجوئی دو هدف اصلی را دنبال می کنیم اول تعمیق معنویت و اخلاق و دوم حل چالش‌های اساسی در فضای دانشگاه و جامعه.

عارف رئوفی گفت: با نگاه حل مسائل ۵ گام تعریف شده است که  تشکیل هسته های علمی با کمک و راهنمایی اساتید برای حل چالش ها و معضلات در همین راستاست.

وی با اشاره به شناسایی نقاط ضعف و مسائل مورد چالش در گام اول گفت: گام دوم راه کارهای علمی حل مسئله در هسته‌ ها بدست می آید و در گام سوم گفتمان سازی راهکارها و راه حل ها در جامعه مخاطب صورت می گیرد.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی هرمزگان چهارمین گام را مطالبه گری تخصصی و علمی برای حل مسائل عنوان کرد و ادامه داد: پنجمین گام در صورت لزوم ورود میدانی و عملیاتی به حل مسائل خواهد بود.

عارف رئوفی در ادامه گفت: مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه ها باید در کنار مجموعه مدیریت دانشگاه قرار بگیرند تا بتوانند طبق ماموریت های مشترک دو مجموعه باری از دوش مجموعه مدیریت دانشگاه بردارند.

وی گفت: ما معتقدیم که طبق تعریف و فرموده حضرت آقا مجموعه روسا و اساتید دانشگاه به عنوان فرماندهان و مجموعه بسیج دانشجویی به عنوان افسران جوان جنگ نرم در صحنه فرهنگی و علمی دانشگاه حضور دارند و ما به شاگردی اساتید خود افتخار می کنیم .

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان در پایان گفت: ما از اساتید محترم دانشگاه درخواست داریم تا به عنوان راهنما در کنار هسته‌ای حل مسئله قرار گیرند تا بتوانیم باری از دوش مدیریت دانشگاه مجموعه فرهنگی برداریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز در این نشست گفت: مطمئناً دغدغه‌ای که ما در حوزه های فرهنگی داریم عزیزان دانشجویان نیز دارند اما ما با دید مدیریتی مجموعه و دانشجویان با دید جنبشی و تشکلی به حوزه های فرهنگی ورود دارند و مطمئناً این تفاوت دیدگاه ها کمک کننده است چرا که اگر دیدگاه دانشجویی در کنار تصمیم سازی های مدیریت باشد قطعا موثر خواهد بود.

دکتر فرشیدی حسین فرشیدی شفافیت را برای فهم درست مسائل بسیار مهم دانست و گفت: بنده قول می دهم تا جایی که بتوانم در مواجهه با دانشجویان شفاف باشم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در ادامه گفت: نقشه ی راه فعالیت های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می باشد و معاونین مختلف دانشگاه به مطالعه و پیاده سازی بیانیه گام دوم انقلاب اهتمام جدی دارند.

حسین فرشیدی در پایان  اظهارنظر آزادانه و وجود فضای انتقادی در دانشگاه را لازمه جنبش دانشجویی دانست و بر حمایت از آن تاکید کرد.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار