مسئول بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان:

امروزه کشور به خبرنگاران جهادی نیاز دارد

علیرضا کیخا یادآور شد: خبرنگاران باید سختی های این راه را با جان خود بخرند خبرنگاران باید نقاط ضعف و قوت استان را به خوبی و کامل نشان بدهند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / علیرضا کیخا مسئول بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: جناح بندی ها در طول این سال ها که از انقلاب گذشته است؛ یک بازی سیاسی بوده است.

وی ادامه داد: ما یک جناح بیشتر نداریم آن هم جناح انقلاب  و افراد انقلابی است، از این آرایش های دو قطبی و سیاسی باید عبور کرد.
 
مسئول بسیج دانشجویی خاطر نشان کرد: استان ما از این دو قطبی ها زربه سنگینی خورده است، و عده ایی از این دو قطبی های قومی و مذهبی  کاسبی  کنند. ما یک قطب جوان انقلابی و پای کار داریم و یک قطب دیگر کسانی هستند که برای انقلاب هیچ کاری و عملی انجام نمی دهند.
وی با اشاره به روز خبرنگار افزود:  امروز کشور به خبرنگار جهادی نیاز دارد که کار های خوب و نقاط ضعف و قوت با به خوبی نشان بدهد، خبرنگاران باید سختی ها را با جان خود بخرند، و باعث بشوند امید را در دل مردم پر رنگتر کنند.

ارسال نظر


captcha