در نشست مشترک عارف رئوفی با دکتر مهدی باقری تاکید شد:

هسته های مطالبه گری علمی مبتنی بر حل مسئله ، رویکرد مشترک ناحیه بسیج دانشجویی و دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

در این نشست که صبح روز چهارشنبه ۱۶ مرداد در محل دفتر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان برگزار شد رویکردهای حوزه ماموریتی مشترک دو مجموعه تشریح شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /عارف رئوفی مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان در این دیدار با بیان اینکه نسبت مجموعه بسیج دانشجویی با مسئولین و اساتید دانشگاه را نسبت شاگرد به استاد دانسته و تکریم و احترام آنها بر خود فرض و واجب می دانیم گفت: دو هدف اصلی بسیج دانشجویی تعمیق معنویت و اخلاق و نیز کمک به پیشرفت همه جانبه کشور از جمله در مسائل مادی و اقتصادی است.

 عارف رئوفی ادامه داد: بسیج دانشجویی تشکلی علم محور است و خاستگاه آن دانشگاه می باشد و  رویکرد جدید بسیج دانشجویی به این است که باری را از دوش دانشگاه بردارد.
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان گفت: در این رویکرد برای نیل به اهداف بسیج دانشجویی پنج گام تعریف شده که در گام اول مسائل در حوزه‌های مختلف احصا می‌شود و در گام دوم راه حل های علمی آن با استفاده از اساتید مربوطه پیدا می شود. و در سومین گام باید این مسائل به گفتمان عمومی جامعه مخاطب تبدیل شده و گام چهارم مطالبه گری تخصصی مبتنی بر حل مسئله و گفتمان سازی انجام می شود و در نهایت در پنجمین گام در صورت نیاز بسیج دانشجویی ورود میدانی و عملی برای حل مسئله خواهد داشت.
عارف رئوفی گفت: مجموعه بسیج دانشجویی دانشگاه ها به هسته های تخصصی علم محور تبدیل شده و این هسته ها با  راهنمایی و هدایت اساتید همان دانشگاه به موضوعات و مسائل مرتبط ورود خواهندکرد.
 
دکتر مهدی باقری نیز در این نشست گفت: بسیج دانشجویی یک تشکل بسیار مهمی در مباحث علمی و فرهنگی به دانشگاه است که هم جایگاه اثرگذاری دارد و هم کارهای تشکیلاتی مهمی در آن انجام می شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان گفت: تفکر حل مسئله به عنوان رویکرد جدید بسیج دانشجویی که تعریف شده کمتر تشکل دانشجویی به آن ورود دارد و البته به دلیل ماهیت علمی دانشگاه اینگونه باید باشد
مهدی باقری ادامه داد: باید با کمک هم برای مجموعه بسیج دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان و ویژه واحد بندرعباس برنامه ای هدفمند بنویسیم و نیز دوره های مدیریتی ویژه مسئولان بسیج طراحی شود.
رئیس دانشگاه ازاد اسلامی استان گفت: باید تمرکز خود را در این حوزه تشکلی بر روی دانشجوهای تازه وارد دانشگاه ببریم 
مهدی باقری گفت: رویکرد جدید این دانشگاه ها در حوزه درآمد را متفاوت از گذشته است و از تکیه بر شهریه دانشجو به فعالیت های اقتصادی مبتنی بر تحقیقات علمی و افزایش بهره وری این فعالیت ها با استفاده از رویکرد علمی دانست تغییر یافته است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان گفت: در این رویکرد دانشجویان نه تنها به صورت نظری بلکه از دیدگاه عملیاتی مهارتهای ورود به کار را در برخی رشته های اصلی واحدها را کسب خواهند کرد و از سویی به بهره وری و رشد اقتصادی فعالیتهای مورد مطالعه کمک خواهد شد.
 مهدی باقری بر تفاوت اردوهای جهادی دانشجویی با سایر اردوهای جهادی تأکید کرد و گفت: این تفاوت باید محسوس باشد و جنبه علمی این اردوها آن بیشتر دیده شود و البته گروه‌های جهادی باید بتوانند تمام دستگاه‌های مربوطه را پای کار بیاورند.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار