با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛

جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزیده شد.

با حضور مسئول بازرسی و اعضای قرارگاه کادرسازی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان و همچنین خواهران شورای بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود، سرکار خانم مژدهی به عنوان مسئول جدید واحد خواهران بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزیده شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / با حضور مسئول بازرسی و اعضای قرارگاه کادرسازی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان و همچنین خواهران شورای بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود، سرکار خانم مژدهی به عنوان مسئول جدید واحد خواهران بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزیده شد.

طی نظر خواهی های صورت گرفته از اعضای شورای مرکزی برادران و خواهران بسیج دانشجویی استان سمنان، سرکار خانم مژدهی با اقبال نظر عموم عناصر و نخبگان حاضر در جلسه به عنوان مسئول جدید واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود انتخاب شد.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار