با حضور مسئول ناحیه بسیج دانشجویی و معاونت های ناحیه/

دیدار با اعضای شورای پایگاه و حوزه بسیج دانشگاه آزاد


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / مسئول ناحیه بسیج دانشجویی به همراه معاونت های این ناحیه با اعضای شورای پایگاه و حوزه بسیج  

دانشگاه آزاد دیدار کردند و ضمن سرکشی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این پایگاه ، در جلسه جمع بندی به آقای کریمی گزارش ارائه شد .

 

 

تصویر در ادامه...

 

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار