یادداشت/امین اردشیری

قوه قضائیه ی تراز گام دوم انقلاب

دوشاخصه ای که رهبری در دیدار تیر امسال با مسئولین قضایی برای دستگاه قضایی تراز انقلاب بیان کردند یکی اینکه "مظهر عدالت" و دیگری "ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرامش بخش مردم" باشد...


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / امین اردشیری دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کازرون در خصوص قوه قضائیه تراز انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب یادداشتی نوشت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

پس از اعلام بیانیه گام دوم انقلاب و توصیه‌های اساسی رهبری به‌منظور "جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ" که ارائه فرموده‌ند، مدتی است زمزمه هایی از تغییر وتحولات در راس دستگاه قضایی به گوش می رسد.
ایشان مسئله فساد خواه اقتصادی، سیاسی و... را به توده‌ی چرکینی در بدنه ی نظام تشبیه کردن که اگر درمان نشود،میتواند مشروعیت نظام را دچار خدشه کند.
در نگاه ایشان "عدالت خواهی ومبارزه با فساد" لازم و ملزومند و این ضرورت احساس می‌شود که  دستگاهی کارآمد بانگاهی تیزبین ورفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد وبه معنای واقعی با فساد بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی مبارزه کند.
لذا در مدیریت جدید این قوه انتظار حمایت بیشتری از قلم و بیان های مصلح ،جوانان عدالتخواه که از متن جریان انقلابی برخواسته و دل در گروه آن دارند، در مقابل باندهای زر و زور که بعضاً ردپای آنها در بدنه ی حکومت نیز دیده می‌شود هست تا از ظرفیت آنها در درمان غده ی چرکین فساد که بدنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام و زیر سوال بردن آرمان عدالت، که رابطه مستقیم با مشروعیت نظام دارد استفاده کند، و البته دور از ذهن نیست بخشی از این ولنگاری اقتصادی و مانور تجمل برخی مسئولین در راستای القای ایجاد جامعه طبقایی در جمهوری اسلامی و زیر سوال بردن عدالت و در نتیجه مشروعیت آن در راستای پروژه ی  "فتنه ۹۸" باشد.

دوشاخصه ای که رهبری در دیدار تیر امسال با مسئولین قضایی برای دستگاه قضایی تراز انقلاب بیان کردند یکی اینکه "مظهر عدالت" و دیگری "ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرامش بخش مردم" باشد، که یکی مقدمه و دیگری نتیجه ی اعتماد مردم به این قوه است و برای جلب اعتماد مردم نیز دو فاکتور "کارعملی و کار تبلیغاتی "را بیان کردند، که کار تبلیغاتی خود بحث مجزایی می طلبد،هر چند که بحث رسانه و تبلیغات به اطلاع رسانی صرف محدود نمی‌شود بلکه خود می تواند به ابزاری برای کار عملی تبدیل شود چنانچه به تعبیر رهبری " باید با شیوه های حرفه ای و هنری، و به صورت مستمر، طراحی های مختلف انجام گیرد و حقایق و واقعیات باورپذیر و محسوس به افکار عمومی ارائه شود".
واما در بحث کار عملی هر چند جناب آملی به خطوط قرمزی گام نهاد که آه از نهاد اضلاع دیگر اژدهای هفت سر فساداز جناح های مختلف سیاسی، جریان فتنه، انحراف و....بلند شدو سیل تهمت ها، تخریب ها و سیاهنمایی از دستگاه قضا، خود گواهی بر این مسئله است، اما ای کاش جناب صادق کمی صادق تر می بود و لیست قضات و کارکنان فاسد دستگاه قضا که وعده داده بودند اعلام می کردند، به گفته ی خود ایشان در سال گذشته ۱۶۷ نفر از قضات تعلیق یا سلب صلاحیت شدند و با ۴۶۵ مورد نیز برخورد شد،خب چرا به وعده خود عمل نکرد؟در برخورد با فساد برخی نزدیکان ایشان شائبه های وجود داشت و دارد چرا بررسی و اعلام نشد؟چرا در سیستم تحت مدیریت ایشان گاها به جای برخورد با فاسد با افشاکننده آن برخورد شد؟ چرا در مسائل مرتبط با "حقوق عامه" بعضا سکوت و در "حقوق خواص" به عنوان مدعی العموم ورود می‌شد، به این بهانه که اگر فلان شخص یا مسئول زیر سوال برود انقلاب ضربه می‌خورد؟ و...
که امیدواریم در ریاست جدید شاهد مدیریتی انقلابی(به بیان رهبری عادلانه، دلسوزانه، دقیق، خردمندانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربایستی) باشیم .

ارسال نظر


captcha