موشن گرافیک جنگ اقتصادی


معاونت علمی و اقتصادی بسیج دانشجویی استان کرمان با همکاری قرارگاه شهید احمدی روشن کرمان تقدیم می کند.

 

ارسال نظر


captcha