شورای بررسی و تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های لامرد خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی:

هیچ گاه از عملکرد فاجعه بار شما نخواهیم گذشت/چگونه خود را نماینده مردم می نامید در حالی که با عملکردتان نمک بر روی زخمشان می پاشید؟

شورای بررسی و تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های لامرد در خصوص عملکرد خفت بار نمایندگان مجلس در طول سه سال خدمت آنها بیانیه ای صادر کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / شورای بررسی و تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های لامرد در خصوص عملکرد خفت بار نمایندگان مجلس در طول سه سال خدمت آنها بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
نماینده بازتاب دهنده نظر و خواست ملت و حافظ منافع انان است .اکنون که سه سال از انتخاب نمایندگان ملت گذشته است می توان عملکرد آنان را مورد بررسی قرار داد و دید آیا آنان به عنوان نماینده ملتی بیزار از ظلم وتبعیض در مبارزه با آن جدی بوده اند یا از شفافیت در مورد خود که می تواند شروعی برای مقابله با فساد باشد طفره رفته اند؟ و آیا آنان که نمایندگی ملتی را بر عهده دارند که هیچ گاه در برابر دشمن سر خم نکرده اند، توانسته اند عزت آنان را حفظ کنند و فریب لبخند دشمن را نخورند یا برای سلفی گرفتن با کسی که منافع ملتشان را ضایع کرده صف کشیده اند؟

به راستی چگونه می خواهید رفتار سر شار از ضعف و عملکرد زیان بار خود را توجیه کنید؟چگونه خود را نماینده مردم می نامید در حالی که با عملکردتان نمک بر روی زخمشان می پاشید
؟ هر چند که تاریخ در مورد شما بهتر قضاوت خواهد کرد.اما بدانید مسندی که بر ان تکیه می زنید تا ابد نخواهد بود و به زودی باید در مورد عملکرد خود به ملت پاسخ گو باشید و ما دانشجویان بسیجی هیچ گاه از عملکرد فاجعه بار شما نخواهیم گذشت و نخواهیم گذاشت عملکرد هایی اینچنینی تکرار شوند. پس تا فرصت باقی است به اصلاح عملکرد خود بپردازید .
 

ارسال نظر


captcha