یادداشت/حامد زارع زاده

برنامه ریزی و ترسیم نقشه راه مناسب برای تحقق اهداف

دستیابی به اهداف در هر مجموعه ای را مستلزم برنامه ریزی و ترسیم نقشه راه مناسب برای تحقق اهداف است. مهارت Planning یا «برنامه ریزی» در فهرست مهارت های کلیدی می باشد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /حامد زارع زاده مسئول بسیج دانشجویی دانشکده خبر شیراز در خصوص دستیابی به اهداف در هر مجموعه یادداشتی نوشت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

دستیابی به اهداف در هر مجموعه ای  را مستلزم برنامه ریزی و ترسیم نقشه راه مناسب برای تحقق اهداف است. مهارت Planning یا «برنامه ریزی» در فهرست مهارت های کلیدی می باشد.

برنامه ریزی هم مانند بسیاری از مهارت های دیگر، دارای جزئیات و ظرافت هایی است که ممکن است از چشم ما پنهان بماند. بخشی از مهارت برنامه ریزی، تثبیت یک عادت است، عادت به اینکه به مسیری که پیش رو داریم و به گزینه هایی که در راه ما قرار خواهند گرفت فکر کنیم.؛ به اینکه بکوشیم تا حد امکان، احتمال وقوع نتایج پیش بینی نشده را کاهش دهیم.

اشتغال در هر نوع سمت مدیریتی، نیازمند «تسلط بر مهارت برنامه ریزی» است ، از کلاسیک ترین تا مٌدرن ترین منابع مدیریتی، برنامه ریزی را از وظایف اصلی مدیر می دانند.
اگر به کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید فکر می کنید باز مهارت برنامه ریزی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

مهارت برنامه ریزی در چندین سطوح مختلف قابل تعریف است : «۱-سطح پایه   ۲-سطح میانی    ۳-سطح پیشرفته     ۴-سطح خبره ».

 برای موفقیت در انجام وظایف و کارها، کسب شناخت و آگاهی نسبت به موضوع و فضای کاری از موارد بسیار مهم است، در هر محیط باید در درجه اول وضع موجود را احصاء (حفظ) کنیم  تا به شناخت کافی پیرامون وضعیت آن مجموعه دست یابیم.


شناخت و آگاهی از ظرفیت ها، توانمندی ها و منابعی که در اختیار داریم و همچنین شناخت نسبت به تهدیدها، چالش ها، مشکلات، کمبودها و ضعف ها به ما کمک می کند تا برای هر مجموعه ای هدف گذاری داشته باشیم .

بر این اساس خواهیم توانست برای رسیدن به وضع مطلوب طبق مطالعات صورت گرفته و آگاهی به دست آمده، افق و چشم انداز ترسیم کنیم.


اهداف ترسیم شده باید اولویت بندی شوند برای دستیابی به اهداف باید نقشه راه داشته باشیم تا چگونگی رسیدن به اهداف برای ما مشخص شود و داشتن نقشه راه، مستلزم برنامه ریزی مناسب برای تحقق اهداف است.


در راه رسیدن به اهداف، نظارت ،عنصر بسیار مهمی است و روند اجرای برنامه ها و میزان پیشرفت کارها باید به طور دائم تحت نظارت قرار گرفته و کنترل شوند.
و در پایان «هفت گام» برای برنامه ریزی موفق :
۱-از یک برنامه ریز و یا سر رسید استفاده کنیم.
۲-کارهایمان را سازماندهی کنیم.
۳-برنامه هایمان را اولویت بندی کنیم.
۴-اولویت ها را علامت گذاری کنیم.
۵-برای هر برنامه ای یک زمان مشخص در نظر بگیریم.
۶-زمان اضافه برای برنامه مان در نظر بگیریم.
۷-فضایی را در پایین برنامه هایمان خالی بگذاریم.

منبع: کتاب برنامه ریزی و سایت ستاره.

 

ارسال نظر


captcha