یادداشت/امیرحسین طیبی

اثرات انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی، ایران از یک حلقه ی زنجیره ی حافظ منافع غرب در منطقه، به یک کشور مستقل و غیر وابسته تبدیل شد که سیاست های خود را بر مبنای عدم وابستگی به شرق و غرب تنظیم کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / امیرحسین طیبی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور رستم در خصوص چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران یادداشتی نوشت.
 

متن این یادداشت به شرح زیر است:

انقلاب اسلامی ایران را می توان بحق یکی از مهمترین حوادث دوران معاصر به حساب آورد که اثرات آن محدود به ایران باقی نمانده بلکه پیامدهای عظیم منطقه ای و بین المللی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرد.

در نتیجه ی پیروزی انقلاب اسلامی سلطه ی آمریکا در ایران پایان یافت و تغییرات عمده ای در سیاست های داخلی و خارجی کشور و در تیم ائتلاف های ایران صورت پذیرفت که تعادل استراتژیک مطلوب غرب را در منطقه بر هم زد.

در حالی که ایران جزیره ی ثبات برای منافع آمریکا در منطقه ی پُر آشوب خاورمیانه بود، انقلاب در ابعاد گوناگون این ساختار را دگرگون کرد. تبیین سیاست ها بر مبنای استقلال آزادی جمهوری اسلامی و نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی دقیقاً در جهت مقابل سیاست های شاه بود.

با پیروزی انقلاب اسلامی سیاست های ایران بر اساس منافع استقلال و نفی وابستگی به شرق و غرب بر اساس منافع اسلامی ـ ملی شکل گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی، ایران از یک حلقه ی زنجیره ی حافظ منافع غرب در منطقه، به یک کشور مستقل و غیر وابسته تبدیل شد که سیاست های خود را بر مبنای عدم وابستگی به شرق و غرب تنظیم کرد.

وقوع انقلاب در مهمترین پایگاه آمریکا در منطقه و اعلام چارچوب جدید برای سیاست های داخلی و خارجی کشور، یک قطب جدید قدرت را بر مبنای ایدئولوژی اسلامی ایجاد کرد؛ که این مسئله به لحاظ تاثیری که بر روی ملت های اسلامی جهان بر جای گذاشت و به لحاظ خیزش عظیمی که تا به امروز در میان مسلمانان نقاط مختلف بر انگیخت قابل ملاحظه بود.

والسلام

ارسال نظر


captcha