هم زمان با نزدیک شدن زمان بررسی لوایح cft و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام :

موج تحصن دانشجویان بسیجی سراسر کشور در حمایت از عدم تصویب لوایح cft و پالرمو ، به مازندران رسید


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناحیه بسیج دانشجویی استان مازندران  /

هم زمان با نزدیک شدن زمان بررسی لوایح cft و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام موج تحصن دانشجویان بسیجی سراسر کشور در حمایت از عدم تصویب لوایح cft , پالرمو به مازندران رسید ،

در راستای این موضوع دانشجویان بسیجی شهرستان های بابل و بهشهر ضمن تحصن در یکی از مساجد این شهرستانها خواستار لغو و عدم رای به تصویب این لوایح از سوی اعضای تشخیص مصلحت نظام شدند ،

ضمنا این دانشجویان با در دست داشتن پلاکاردهایی با نوشته های (( fatf استعمار مدرن ، نه به خود تحریمی و ... )) بیان داشتند تجربه برجام نشان داده اجرای لوایحی از این قبیل نتنها عایدی برای کشور نداشته بلکه قطعا خسارات های زیان باری را برای نظام به عمل خواهد آورد .

کلیدواژه ها


تحصن

ارسال نظر


captcha