یادداشت محمدجواد عمرانی؛

خطرناک مانند «استانی شدن انتخابات»


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / محمدجواد عمرانی، مسئول سابق سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه زابل در یادداشتی نوشت:

 

استانی شدن انتخابات این روز ها تبدیل به مهمترین مسئله ای شده که متاسفانه علارغم اهمیت داشتن آن در رسانه ها چندان به آن بها داده نشده و این البته ناشی از کم اطلاعی در مورد این طرح خطرناک است.

 

اولا این طرح با هدف های خاص خود در مجلس مطرح شده که می توان به پرداختن چند هدف کلی ( پرداختن مسائل ملی و کلی به جای مسائل سطحی توسط نمایندگان ، کاهش هزینه های انتخاباتی و تجمیع نمایندگان در احزاب و... ) اشاره نمود. اما به واقع آیا این اهداف به ثمر خواهد نشست؟!

تا چه میزان با تصویب و اجرای این طرح به نفع مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران و تا چه حد به ضرر ایران است؟!

 

نکته ای که ابتدا باید به آن اشاره کرد این طرح در تعارض جدی با بند اول سیاست های کلی انتخابات در نگاه مقام معظم رهبری دارد چرا که باعث آن می شود که در شهرستان های به غیر از مراکز استان به شدت درصد مشارکت پایین خواهد آمد و مطمئنا به نفع مردم و نظام

نیست.

نکته بعد عدم توجه مخصوص به مناطق  محروم کشور است. عدم دسترسی مردم به نمایندگان و در مجموع همه ی این ها حل نشدن مشکلات روزمره مردم مسئله ای خواهد بود که بعد از تصویب این طرح خواهد بود.

 

البته تمام ضرر های این طرح به این مسائل ختم نمی شود:

 

این طرح در زمان اجرا باعث می شود که مردم قدرت تحلیل خود را در هنگام انتخابات از دست بدهند چراکه تعدد نامزد ها این مسئله را به وجود خواهد آورد. از طرفی نمایندگان هم به جای پرداختن به شهرستانها و روستاها ترجیح می دهند در مراکز استان که جمعیت بیشتری را داراست کارهای تبلیغاتی خود را انجام دهند.

 

نکته بعدی و مهم این طرح البته فسادزا بودن آن است. باند بازی و فساد برای قرار گرفتن در لیست احزاب مختلف می تواند این فساد را به وجود آورد و نامزد هایی هم که به صورت مستقل می خواهند وارد این عرصه شوند باید با مبالغ هنگفت و هزینه و اسراف های زیاد خود را به مردم معرفی کنند.

 

این طرح البته در شرایط فعلی به در مجلس به این علت از طرف برخی نمایندگان پیگیری می شود که به نفع نمایندگان فعلی مجلس است و الی در شرایط موجود این طرح مخالفت های صریحی با سیاست های کلی انتخابات در نگاه رهبری  را داراست و هرچه زودتر نباید اجازه داد که این طرح خطرناک که حتی ممکن است به منافع ملی و امنیتی ما ضربه بزند، تصویب شود.

ارسال نظر


captcha