برگزاری مراسم روز قشر و همچنین جشنواره مالک اشتر بسیج دانشجویی مازندران بمنظور تجلیل از برترینهای این مجموعه در یک سال اخیر با حضور دانشجویان بسیجی این استان

تجلیل از برترین های بسیج دانشجویی مازندران در جشنواره مالک اشتر این مجموعه


برگزاری مراسم روز قشر و همچنین جشنواره مالک اشتر بسیج دانشجویی مازندران بمنظور تجلیل از برترینهای این مجموعه در یک سال اخیر با حضور دانشجویان بسیجی این استان

کلیدواژه ها


جشنواره

ارسال نظر


captcha