مجمع بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی فارس در نامه ای دو زبانه، انگلیسی و فارسی خطاب به دبیران سازمان های بهداشت جهانی، یونیسف، یونسکو و صلیب سرخ:

چرا چشمهایتان را بسته و نام آمریکا را در بین ۳۷ جنگ خانمان سوز و ویران کننده معاصر نمی بینید؟/ چطور می توانید سفیر و نماینده سازمان یا مجمعی باشید که هیچ کاری از آن بر نیامده و خروجی آن از هیچ هم کمتر بوده است؟/ صلحی که در آن عدالت نباشد، به هیچ نتیجه ای ختم نخواهد شد

متاسفانه هنوز راه زیادی باقی مانده است تا روزی برسد که مجامع بین المللی و حامی صلح و سلامت جهانی، معنای "صلح" را درک کنند و برای انسان های گرفتار در چنگال استعمار نوین و جنگ های خانمان سوز، کاری موثر و بازدارنده انجام دهند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /مجمع بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی فارس خطاب به نمایندگان مجامع بین­ المللی و حامیان "صلح و سلامت" در خصوص شعار "سلامت برای صلح" این مجامع نامه ای نوشت.

متن این نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی در زیر آمده است:

به نام خدا

دبیر محترم سازمان بهداشت جهانی

دبیر محترم سازمان یونیسف

دبیر محترم سازمان یونسکو

دبیر محترم سازمان صلیب سرخ جهانی

سلام

شما نمایندگان مجامع بین­ المللی و حامیان "صلح و سلامت" هستید که مخاطب این نامه قرار گرفته ­اید و شاید بهتر از هر کس در این جهان بدانید، که کلمه ­ی "صلح" چقدر در سخنان رهبران کشورهای مختلف، کاربرد دارد. اینکه جایزه صلح نوبل هرسال به چه کسانی تعلق می گیرد و اینکه آیا "صلح" و "سلامت" به معنای واقعی در جهان موجود است یا خیر... برای راحتی شما، در این نامه گوشه هایی از صلح و سلامت موجود در جهان را برای شما به نمایش می گذاریم.

جالب اینکه متن این نامه را در کشوری می خوانید که 8 سال درگیر جنگ، آن هم در سکوت مطلق مجامع جهانی بود. همان زمان که موشک های پیشرفته به شهرها اصابت می کرد و بمب های شیمیایی، راه تنفس زنان و کودکان را می بست، مجامعی که شما نمایندگان آن ها هستید، چشم های خود را بسته بودند و چیزی نمی دیدند.

همین لحظه که در حال خواندن این نامه هستید، 14000000 نفر مرد، زن و کودک در یمن، در خطری جدی و وضعیت فوق العاده قرار گرفته اند در حالی که این تعداد "انسان"، غذایی برای خوردن و دارویی برای درمان و بهبود سلامت ندارند. بیش از 350000 مرد، زن و کودک طی 7 سال جنگ در سوریه، جان خود را از دست داده اند و نتیجه ی جنگ در عراق نیز کشته شدن بیش از 640000 نفر از مردم این کشور بوده است. 290 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از این کشور گریخته‌ و آواره شده‌ و بیش از 3500 مسلمان نیز به دست ارتش این کشور با فجیع ترین وضع ممکن کشته شده اند. 42000 فلسطینی در 50 سال گذشته، درست جلوی لنز دوربین تمام رسانه های جهان و مدعیان صلح، به خاک و خون کشیده شده و مجامع جهانی هنوز در مرحله ی محکوم کردن این حرکات جنایتکارانه­ اند.  

سوالی که مطرح می شود این است که با وضعیت ذکر شده، "سلامت برای صلح" دقیقا یعنی چه؟ و در حال حاضر آیا مدعی ترین کشورها در "صلح جهانی"، در این خونریزی ها دخالت ندارند؟ آیا چشم ها را بسته اید و نام امریکا را در بین 37 جنگ خانمان سوز و ویران کننده ی معاصر نمی بینید؟ چطور می توانید سفیر و نماینده سازمان یا مجمعی باشید که هیچ کاری از آن بر نیامده و خروجی آن از "هیچ" هم کمتر بوده است؟ گوش های خود را باز کنید و بدانید که شعار "سلامت برای صلح" زمانی محقق می شود که صلح و سلامت، هر دو در جهان موجود باشند و صلحی که در آن "عدالت" نباشد، به هیچ نتیجه ای ختم نخواهد شد چرا که "صلح، نتیجه ی عدالت است" و کسی می تواند "عدالت" را در جهان پیاده کند که خود نیز حداقل شمه ای از بوی عدالت را حس کرده باشد.

متاسفانه هنوز راه زیادی باقی مانده است تا روزی برسد که مجامع بین المللی و حامی صلح و سلامت جهانی، معنای "صلح" را درک کنند و برای انسان های گرفتار در چنگال استعمار نوین و جنگ های خانمان سوز، کاری موثر و بازدارنده انجام دهند. اما مطمئنا اگر شما، به عنوان نمایندگان این مجامع، فقط به محکوم کردن این مصیبت ها بسنده نکنید، آن روز حتما نزدیک تر خواهد شد و بدانید که ”تاریخ" قطعا بهترین قضاوت کننده درباره ی شما و مجامع خواهان صلح شما خواهد بود.

مجمع بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی فارس

 

 

“In the name of God”

 


Honorable Secretary of World Health Organization

Honorable Secretary of UNICEF Organization

Honorable Secretary of UNESCO

Honorable Secretary of International Committee of the Red Cross

Hi

You are the representatives of the international congresses and supporters of "peace and health " that are addressed in this letter and Maybe you know better than anyone in this world how much the word "peace" is in the words of the leaders of different countries. Who gets the Nobel Peace Prize every year and whether there is "peace" and "health" in the true sense of the world ... In this letter, for your convenience, we will display the mean of peace and health in the world.

Interestingly, you read the text of this letter in a country that had been involved in the war for eight years, also in the absolute silence of the world's forums. At the same time that advanced rockets hit towns and chemical bombs closed the breath of women and children, the assemblies that you represent were closing their eyes and not seeing anything.

At the this moment that you read this letter, 14,000,000 men, women and children in Yemen are in serious danger and in a state of emergency, while these "humans" do not have food for eating and medicines to treat and improve their health.  More than 350,000 men, women and children have died in the 7 years of the war in Syria, and the outcome of the war in Iraq has killed more than 640,000 people. 290,000 Rohingya Muslims have fled and displaced the country and more than 3,500 Muslims have been killed by the country's military in the worst possible situation. In the past 50 years, 42,000 Palestinians have been dumped in the front of the camera lens of all world's media and claiming peace, and international gatherings are still in the process of condemning these criminal movements.

Now The question that arises is that, what’s the mean of "health for peace" exactly? Now, are the most convincing countries in "world peace" not involved in this bloodshed? Did you close your eyes and do not see the name of America among the 37 wars of contemporary devastation? How can you be an ambassador and representative of the organization or assembly that has nothing to do with it and its output has been less than "nothing"? Open your ears and see that the slogan "Health for Peace" comes when peace and health are both present in the world and a peace in which "justice" will not end in any way because " Peace is the result of justice, "and one can realize" justice "in the world, which itself has at least sensed the smell of justice.

Unfortunately, there is still a long way to go so that the international community and global peace supporter will understand the meaning of "peace" and make it more effective and deterrent to the people who are plagued by modern colonialism and civil wars. However, of course, if you, as representatives of these assemblies, do not just condemn these calamities, that day will certainly be closer, and know that "history" will definitely be the best judge of you and the aspirations of your peace.

 

The assembly of Basij of Universities of Medical Sciences (Fars province)

 

 

ارسال نظر


captcha
پربازدید ها
آخرین اخبار