عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کازرون :

ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ضعف در ساختار و مدیریت داخلی است

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی شهرستان کازرون گفت: وقتی مشکلات اقتصادی هم قبل از برجام و هم پس از آن وجود دارد نشان می دهد ریشه مشکلات در ضعف ساختاری و مدیریت ناکارآمد و کلید حل آن نیز در داخل است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / زهرا راستی پور با اشاره به عملکرد دولت در راستای حل مشکلات اقتصادی بیان داشت: وقتی مشکلات اقتصادی هم قبل از برجام و هم پس از آن وجود دارد نشان می دهد ریشه مشکلات در ضعف ساختاری و مدیریت ناکارآمد و کلید حل آن نیز در داخل است.

 
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی شهرستان کازرون با اشاره به شرایط ممتاز جغرافیایی و همچنین موقعیت مناسب اقتصادی و زیر ساخت هایی که در کشور وجود دارد گفت: برخی مزیت ها مانند کشاورزی، معادن و... در کشور وجود دارد که باید اینها تبدیل به اشتغال و پول شودو درنتیجه قدرت و اقتصاد کشور را بهبود بخشد، که البته این مسئله با اعتماد به جوانان دارای ایده های جدید، خلاق و نوآور می تواند بازدهی بالاتری داشته باشد، زیرا رهبری فرمودند جوانان کلید حل مشکلات هستند.
 
 
این فعال دانشجویی با معرفی اقتصاد مقاومتی بعنوان یک چشم اندازکلان واقدام بلند مدت برای نیل به اهداف ذکر شده گفت : بسیاری از راه کارهای ارائه شده مثل بسته های حمایتی موقت و جنبه مسکن دارد و ما باید به سمت ترمیم اقتصاد به نحوی که در نوسانات طبیعی و تحریم ها مقاوم باشد حرکت کنیم.

 
وی در پایان با انتقاد از تفکر لیبرالی برخی مسئولین گفت : امروز در فضایی می خواهیم سیستم اقتصادی را اصلاح کنیم که در کشور با دوگانه اقتصاد لیبرالی و اقتصاد مقاومتی روبرو هستیم و نمی توان از مسئولین معتقد به تفکر لیبرالی توقع اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی را داشت.

ارسال نظر


captcha