نشست جهادگران تبیین با تمرکز بر نقش آفرینی تخصصی دانشجویان


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /در روز دوشنبه 97/7/23،نشست جهادگران تبیین با تمرکز بر نقش آفرینی تخصصی دانشجویان و شرکت فعالین علمی استان در ناحیه بسیج دانشجویی استان تهران برگزار گردید.

---
---
---

در ابتدای نشست مسئول معاونت علمی-اقتصادی ناحیه ضمن تشریح اهمیت تصمیم سازی،مطالبه گری و گفتمان سازی در جهت نقش آفرینی تخصصی دانشجویان به شرح وظایف و ساختار معاونت در جهت عملیاتی کردن این مفاهیم پرداخت،

---
 

در ادامه خانم داوودی جانشین معاونت در واحد خواهران و مدیر مرکز علمی تخصصی مطالعات زنان ضمن تشریح اهداف مرکز  به اهمیت نقش زنان در حل  مسائل کشور ومسائل مربوط به زنان اشاره نمود.

---

در پایان نشست فرمانده ناحیه آقای حشمتی ضمن تاکید بر مقوله علم در وضعیت فعلی کشور و بحث جهاد علمی به اهمیت ورود مجموعه دانشگاهی به حل مسائل کشور با نگاه علمی و تخصصی پرداخت.

---

ارسال نظر


captcha