اطلاع نگاشت؛

اگر برنامه‌ای در مسیر جنگ اقتصادی ندارید ریاست شما بر قوه تحت امرتان مشروع نیستارسال نظر


captcha