یادداشت/محمدحسین شجاعی نژاد

بافت فرسوده،نقطه ضعف یا قوت؟تهدید یافرصت؟

در کشور ما در مسئله ی بافت فرسوده، پاک کردن صورت مسئله به حل کردن آن ترجیح داده شده و تمامی این بافت های ارزشمند تا حد زیادی تخریب می شوند و فرهنگ و حافظه تاریخی آنها از بین می رود.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /محمد حسین شجاعی نژاد دانشجوی شهرسازی دانشگاه لرستان در طی یادداشتی بیان نمود:

مسئله ی بافت فرسوده موضوع بسیار مهمی در حوزه ی برنامه ریزی و طراحی شهری است که هم اکنون گریبان گیر بسیاری از

شهرهای ما شده است. برطبق تعریف فرسودگی یک بافت به معنای از دست رفتن یا تضییع کارایی یک بافت است که می تواند در
دو بعد کالبدی، کارکردی و یا هردوبعد حادث شود. بافت های فرسوده به دلیل توانایی پایین مالکینشان دربهبود کاربرد و عملکرد
املاک خود ناتوانند ودرنتیجه فرسودگی به صورت روز افزون افزایش می یابد. بافت های فرسوده به صورت بالقوه نقاط ضعفی از
شهرها هستند که باتوجه به پتانسیل بالایی که این مناطق برای جذب مجرمین انگیزه دار دارند و نیز بسیاری دلایل دیگر از جمله نقاط
تهدید برای شهر محسوب می شوند. با برنامه ریزی مطلوب و مناسب می توان از بافت های فرسوده به عنوان نقطه فرصت برای
بهبود عملکرد شهرها استفاده نمود. این بافت ها دارای ریشه های سکونتی ارزشمند با غنای فرهنگی، اجتماعی و معماری می باشند.
تخریب و نابودی این بافت ها می تواند شهر را از وجود یک نقطه فرصت بسیار مطلوب محروم نماید. بافت فرسوده ی محله ی
اسدآبادی خرم آباد از جمله این بافت های غنی فرهنگی و تاریخی است که می توان از آن استفاده بهینه نمود. کم کردن مطلوبیت این
ناحیه برای وقوع جرم از طریق افزایش نور محیط، افزایش نفوذپذیری بافت، افزایش عرض معابرو...می تواند ازجمله گام های
اولیه برای بهبود آن باشد. در جهت حفظ آثار هویت بخش این بافت می توان به رویکرد بهسازی اشاره نمود. فعالیت بهسازی با هدف
استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل موجود و تقویت جنبه های مثبت و تضعیف جنبه های منفی از طریق حمایت، مراقبت، حفاظت،
احیا، استحکام بخشی وتعمیر صورت میپذیرد. همچنین از جمله رویکردهای مورد توصیه برنامه ریزان شهری، نوسازی است.
نوسازی با هدف افزایش کارآیی و بهره وری و بازگرداندن حیات شهری به بافت است و ازطریق نوکردن، توان بخشی، تجدید
حیات، انطباق و دگرگونی صورت میپذیرد. حال آنکه در کشور ما در مسئله ی بافت فرسوده، پاک کردن صورت مسئله به حل
کردن آن ترجیح داده شده و تمامی این بافت های ارزشمند تا حد زیادی تخریب می شوند و فرهنگ و حافظه تاریخی آنها از بین می
رود.
 
انتهای پیام/

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار