انتخاب دانشجوی بسیجی اردبیل بعنوان عضو اصلی شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت

تینا مولایی دانشجوی دانشگاه علوم پرشکی اردبیل با کسب بیشترین آراء به عنوان دومین عضو اصلی مدیران مسئول شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت معرفی شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجوییانتخابات نمایندگان مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت  در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد طی آن تینا مولایی دانشجوی دانشگاه علوم پرشکی اردبیل با کسب بیشترین آراء به عنوان نمایندگان مدیران مسئول شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت معرفی شد.

در مجموع از میان ۷۸ رای اخذ شده در این انتخابات، رضا پیوندی از دانشگاه علوم پزشکی مراغه و مدیر مسئول نشریه فدک جوان با ۴۲رای بیشترین آرا را به خود اختصاص داد و به عنوان عضو اصلی این دوره معرفی و انتخاب شد.

همچنین تینا مولایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و مدیر مسئول نشریه دانش پزشکی با ۳۹ رای به عنوان دومین عضو اصلی این دوره انتخاب شد.

 زهرا فراهانی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان ومدیر مسئول نشریه سپید با کسب ۲۷ رای توانست به عنوان عضو علی‌البدل این دوره از انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت معرفی و انتخاب شود.

انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت در حضور امیرللگانی مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت و جمعی از مسؤولان ستاد وزارتخانه و با حضور کاندیداد و افراد دارای حق رای برگزار شد.

 

 
انتخابات دانشجوی اردبیلی در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت
انتخابات دانشجوی اردبیلی در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت

 

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار