بالایی در گفت وگو با بسیج دانشجویی

چرا دانشگاه های شهر تهران طرح ولایت ندارند

اشتراکاتی در قالب مخاطب و محتوا وجود دارد به همین دلیل می شود که دوره های طرح ولایت استانی را در قالب دوره های خط امام پیگیری کرد. اشتراکاتی در قالب مخاطب و محتوا وجود دارد به همین دلیل می شود که دوره های طرح ولایت استانی را در قالب دوره های خط امام پیگیری کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /حمید بالایی جانشین سازمان بسیج دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگار بسیج دانشجویی،طرح ولایت استانی با دوره های خط امام هم پوشانی به لحاظ محتوایی در بعضی مواقع پیدا کرد و برخی از استان ها در قالب خط امام دوره های خود را پیگیری کرده اند .

وی در ادامه صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که همان محتوای طرح ولایت در دوره های خط امام پیگیری می شود چون تدبیر مسئولین محترم نواحی این بود که اشتراکاتی در قالب مخاطب و محتوا وجود دارد به همین دلیل می شود که دوره های طرح ولایت استانی را در قالب دوره های خط امام پیگیری کرد.
وی در پایان صحبت های خود گفت:ما در مرکزیت سازمان بین دوره های خط امام که در استان ها برگزار می شود و دوره های طرح ولایت همپوشانی محتوایی جدی را می بینیم.

ارسال نظر


captcha