ششمین نشست تشکیلاتی مسئولین دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان

ششمین نشست تشکیلاتی مسئولین دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۷ در شهر قم برگزار شدارسال نظر


captcha