احسان خلجی در یادداشتی بیان کرد؛

تابستان، فصل اردوهای جهادی

فراغت از مسائل آموزشی فرصت مناسبی است تا دانشجویان بسیجی به جهاد با نفس پرداخته و در اردو های سازندگی به خودسازی بپردازند. اردوهایی که سراسر خیر و برکت است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجوییاحسان خلجی فعال بسیج دانشجویی در یادداشتی با توجه به فرصت مناسب تابستان برای انجام اردوهای جهادی بیان کرد:

تعطیلی کلاس درس در تابستان و فراغت از مسائل آموزشی فرصت مناسبی است تا دانشجویان بسیجی به جهاد با نفس پرداخته و در اردو های سازندگی به خودسازی بپردازند. اردوهایی که سراسر خیر و برکت است ، برکتی از جنس دعای نیازمندان ،از جنس خودسازی ، از جنس خدمت ، از جنس رهایی از متعلقات دنیایی، از جنس شور و نشاط و طبیعت گردی و دوستی با انسان های باصفا . برکتی از جنس فهم بهتر معنای زندگی ، معنای تلاش به دور از هیاهو و حواشی زندگی شهری . برکتی از جنس نماز ، از جنس انس با شهدا و از جنس معنویت. وخلاصه از هر وجهی که گناه نکنی سراسر برکت است .

شعار این اردو این است " می سازیم تا ساخته شویم " و الحق که شعار به جایی است ، چرا که خودسازی هرگز با کنج نشینی حاصل نمی شود. دیدن واقعیت های زندگی محرومان ، تلاش های طاقت فرسا ، دور بودن از زندگی راحت و امکانات و... باعث می شود تا انسان در خلوت به خود و زندگی خود بیشتر بیندیشد و به خدای خود نزدیک تر شود و تصمیم بگیرد در بیرون از اردو نیز جهادی زندگی کند ، یعنی فقط برای رضای خدا تلاش کند ، یعنی از تلاش خسته نشود ، یعنی سرگرم زندگی دنیا و راحت طلبی نشود ، یعنی خدمت به مردم را فراموش نکند،یعنی مطالبه ازمسئولین را فراموش نکند ،یعنی معنویت رادر زندگی گم نکند ، یعنی یادش نرود که این دنیا مزرعه است و چند صباحی دیگر فصل برداشت و زندگی ابدیست و یعنی هزار درس دیگر که در جهادی آموخته و چه جایی بهتر از همین اردو جهت تمرین این چنین زندگی است و این سر شیرینی این حرکت به ظاهر تلخ در باطن وجود بسیجیان و علت شوق دوباره آنان به اردویی دوباره و جهادی نوست تابیعتی مجدد نمایند با خود و خدای خود .

احسان خلجی/خرداد 97

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار