مسئول فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فناوری بهشهر مطرح کرد:

توجه و تقویت استعداد دانشجویان توسط بسیج بهترین راهکار جذب فرهنگی در دانشگاه

مسئول فرهنگی دانشگاه علم و فناوری بهشهر در جلسه هیئت اندیشه ورزان فرهنگی که به همت معاونت فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران برگزار شد، با بیان اینکه برگزاری صرف برنامه های فرهنگی تاثیر فرهنگی ندارد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی :
مسئول فرهنگی دانشگاه علم و فناوری بهشهر در جلسه هیئت اندیشه ورزان فرهنگی که به همت معاونت فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران برگزار شد، با بیان اینکه برگزاری صرف برنامه های فرهنگی تاثیر فرهنگی ندارد، اظهار کرد: ابتدا باید ارتباط دوستانه برای اعتمادسازی صورت گیرد تا بتوان دانشجویان را برای برنامه های فرهنگی دعوت کرد.
کوثر باقری با تاکید بر توجه بیشتر به استعدادهای دانشجویان اظهار کرد: مسیول فرهنگی باید از استعدادهای دانشجویان آگاهی یابد و با استفاده از ظرفیت های بسیج برای تقویت و رشد آن ها اقدام کنند.
وی توجه به استعداد دانشجویان و تقویت آن بهترین راهکار فرهنگی جذب دانشجویان دانست و تاکید کرد: کار فرهنگی باید مطابق با دغدغه دانشجویان باشد نمی توان علایق فرهنگی یک طرفه را تحمیل کرد.
باقری تصریح کرد: وقتی مسئول بسیج دانشجویی یک دانشگاه یا اعضای شورای آن از نظر درسی و علمی ضعیف باشند یقینا در ذهن دانشجویان تداعی می شود که دانشجویان ضعیف علمی و درسی در بسیج دانشجویی حضور دارند و این چهره بسیج دانشجویی را مخدوش و قدرت جذب را یقینا کاهش می دهد.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار