جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه های پیام نور ساری مطرح کرد:

جذب دانشجو از طریق رفاقت فرهنگی

جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ساری در نشست هیئت اندیشه ورز فرهنگی استانی که به همت معاونت فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران در ساری برگزار شد، با بیان اینکه برنامه های فرهنگی بسیج دانشجویی نباید نتیجه عکس داشته باشد


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی :
جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ساری در نشست هیئت اندیشه ورز فرهنگی استانی که به همت معاونت فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران در ساری برگزار شد، با بیان اینکه برنامه های فرهنگی بسیج دانشجویی نباید نتیجه عکس داشته باشد، اظهار کرد: سعی کردیم جذب دانشجویان از طریق رفاقت های فرهنگی باشد تا دانشجو با مشاهده رفتار و عملکرد درست جذب بسیج می شود.
زهرا شاطوری با اشاره به اثرگذاری برنامه های فرهنگی بیان کرد: نباید از برنامه های فرهنگی انتظار تاثیر کوتاه مدت داشته باشیم بلکه تاثیر برنامه های فرهنگی در دراز مدت نمایان خواهد شد.
وی با تاکید بر فعالان فرهنگی بسیج دانشجویی اظهار کرد: دانشجویان بسیجی با کمترین امکانات و حمایت های موجود برنامه های فرهنگی را به اجرا می رسانند.
وی برگزاری نمایشگاه های متعدد هنرهای دستی دانشجویان را یکی از راهکارهای موفق جذب فرهنگی برشمرد و خاطر نشان کرد:
شاطوری نبود تیم های هنری و مستندسازی را یکی از مشکلات مهم در بسیج دانشجویی دانشگاه ها دانست و تصریح کرد: تحقق این نیازمندی نیاز به همکاری و تفاهم با دیگر انجمن ها و تشکل های دانشجویی است تا بتوان برنامه ها را مشترک و با حضور تمامی اقشار دانشجویی برگزار کرد

کلیدواژه ها


بسیجی

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار