مدیریت امورخواهران بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران مطرح کرد:

نقش تاثیرگذار زن و خانواده در تحقق آرمان های انقلاب اسلامی

مدیریت امورخواهران بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران ، مسئله زن را از مسائل اساسی و محوری هر ملت و مکتب دانست.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی : مدیریت امورخواهران بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران ، مسئله زن را از مسائل اساسی و محوری هر ملت و مکتب دانست و اظهار کرد: نقش زنان در خانواده و جامعه یکی از نقش های مهم و مسائل مورد بحث و تبادل نظر در مورد زنان است. 

نفیسه السادات حسینی در ادامه تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد بیشتر تهدیدهای ایجاد شده برای انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی و امنیتی ناظر بر حوزه زنان و تضعیف خانواده در ایران است.
وی با بیان اینکه دشمنان برای ایجاد مانع در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و عدم نیل آن به سمت جامعه اسلامی بر مقوله زن و خانواده تمرکز کرده است، گفت: دشمنان انقلاب اسلامی با نفوذ و اثرگذاری بر جامعه زنان و غلبه دادن ارزش ها و سبک زندگی آمریکایی، علاوه بر ایجاد استحاله فکری و فرهنگی به تخریب سلول های حیاتی اقدام می کند. 
مدیریت امورخواهران بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران با تاکید بر موضوع زنان و خانواده به عنوان موضوعی کلیدی، اظهار کرد: زن در مسیر تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی دارد به گونه ای که بدون توجه به مقوله زن نیل به جامعه اسلامی و رفع مبنایی تهدیدات نظام جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد.

ارسال نظر


captcha