نامه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی برخی شهرستان های استان کرمان به وزیر بهداشت؛

نسبت مدیر با جامعه حساس تر از نسبت طبیب وجراح با بیمار است

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی برخی از شهرستان های استان کرمان در نامه ای به وزیر بهداشت نوشتند: باید در عرصه خدمت وجهاد در دولت جمهوری اسلامی همانند یک انقلابی چون شهید رجایی خود را نماینده ای از جنس مردم به جهت فعالیت وخدمت برای نظام دانست.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی:بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی برخی از شهرستان های استان کرمان در پی خبر انتصاب حسین مرعشی در جایگاه هیات امنایی این دانشگاه  در نامه ای به وزیر بهداشت نوشتند:

بسمه تعالی 

(ای مالک در به کار گیری کارمندان و کارگزارانی که باید زیر نظر تو کار کنند هیچ گونه واسطه و شفاعتی را نپذیر مگر شفاعت «کفایت و امانت را»)
امیرالمومنین (ع)
 
وزیر محترم بهداشت ودرمان 
 
جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی
 
سلام علیکم
 
هم اکنون که دولت دوازدهم در ایام یکسالگی خود به سر برده وهمچنین جناب آقای حسن روحانی به مدت پنج سال میباشد که با شعار تدبیر وامید وارد راس ساختار ریاست جمهوری شده اند و صرفا در تک تک جایگاه های مسئولیتی دولت شعارهایی را از خود به جا گذاشته که شاید رد پایی کم رنگ از عمل به این وعده ها در ساختارهای اجرایی دستگاه های دولتی دیده میشود ؛ این ایام گذشته از ابتدای دولت یازدهم تا به کنون که تنها ساختار وفعالیتهای دولتی بر محور تعاملات باغرب و با تکیه واعتماد بر اندیشه اندیشمندانی که نگاهشان معطوف بر تجربه ها وساختارهای غربی کلید خورده ؛ که تا کنون هیچ بازدهی و موفقیتی در این خصوص عاید هیچ کدام از ساختارهای دولتی به جهت بهبود رفاه حال مردم نشده است ؛در حال حاضر میتوان گفت این نمونه از عدم کارکردها وسیاسی کاری ها در دستگاه های اجرایی نارضایتی های اجتماعی ومردمی را در پی داشته است.
جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی باید در عرصه خدمت وجهاد در دولت جمهوری اسلامی همانند یک انقلابی چون شهید رجایی خود را نماینده ای از جنس مردم به جهت وفعالیت وخدمت برای نظام دانست ؛ نه خود را نماینده ی یک حزب ویا اشخاص سیاسی خاص به جهت وامداری و تطمیع خواسته های آنان وبر آوردن انتظاراتشان در جایگاه های خدمت به مردم.
جناب آقای دکتر در چهار چوب و لوح اندیشه نظام اسلامی به جهت خدمت باید هر نگاره از تحریر در حمایت از محرومین باشد ؛ نه سیاهه تحریر در تشویق مردان سیاست واشرافیت طبقه ای خاص از جامعه را شامل شود.
 
جناب آقای وزیر فضای ایجاد شده در تعیین مسئولین دستگاه های اجرایی تحت فرمان جنابعالی حکایت از ایجاد یک فضای سیاسی خاص به جهت انجام اهدافی در استان ها ودانشگاه ها دنبال می شود‌.
واین تحولات در ساختارهای دانشگاهی استان ها جایگاه رسیدگی به اولویت ها با فرعیات به فراموشی نهاده ؛ این روز ها که اخبارها حکایت از انتصابی خاص در جایگاه هیات امنایی در دانشگاه های علوم پزشکی کرمان از انتصاب فردی که از جهات آکادمیک بودن ایشان در این جایگاه خود جای بحث واندیشه دارد ؛ فردی که به گفته ایشان اعتقادی بر رفتار آکادمیک نداشته وخود را مقید به اصول بر تجربه میداند ؛
سپردن مسندی که هویت آن قرار بر تربیت دانشجوهایی در طراز اندیشه های نظام اسلامی است شایسته دیدن فردی از نگاه شما که اندیشه ها ومبنای رفتاری ایشان بر هویت عدم اعتقاد بر اندیشه های اسلامی در حوزه علمی و کافی ندانستن این حوزه اسلامی حکایت دارد و همچنین قائل بودن ایشان بر اندیشه های تجربی وغربی چون نظام سرمایه داری ولیبرال وسکولار که مقید بر مبنای شخصیت و سرمایه بوده و یاری رساندن به مسلمانان مظلوم هیچ جایگاه وارزشی در چنین اندیشه فردی قرار نداشته ؛ حال با این اوصاف چگونه میتوان انتظار اتخاذ تصمیماتی مدیریتی در جهت تربیت پزشکانی که بدون داشتن ذره ای چشم داشت انتظار رسیدگی به احوالات تمامی مردم چه از محروین وسایر اقشار را داشت در حالی که همین فرد وافراد دیگر در کم ترین سطح خود صدای همین محرومان هم جوار خود را هم درک نکرده اند‌
جناب آقای قاضی زاده هاشمی قبول مسئولیت از جانب فردی که خود را مقید به اصول وقوانیین اساسی کشور نمی داند و تا به امروز در صدر اندیشه پردازان هجمه به ساختارهای نظام جمهوری اسلامی قرار داشته و حمایت از خواص فتنه عظیم۸۸ ؛
جناب آقای وزیر چگونه میتوان به سبب انتخاب چنین فردی انتظار تاثیر در موفقیت و پیشرفت در رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کرمان را داشت جز انتظار ایجاد یک فضای سیاسی ؛ گزینش جناب آقای حسین مرعشی بعد از رفتارهای خلاف موازین و ساختار قانونی کشور در جایگاه مسئولیتی استان کرمان ؛ خطه ای که مردمان آن در اتفاقات گوناگون ولایی بودن وپیروی از ولایت خود را به اثبات رسانیده این مردم شهید پرور اقبال پذیرفتن مسندی از دانشگاه های این استان از جانب جناب مرعشی را نداشته ومراتب اعترض ونارضایتی خود را نسبت به فردی که هیچ حدودی در دفاع از ولایت و ساختارهای نظام رعایت نکرده اعلام مینمایند در قبال فردی که هیچ هدفی جز به دنبال ایجادکردن فضای سیاسی در دانشگاه ها تا تقویت بنیه علمی دانشگاه ها ودانشجوها.
 
لذا جناب آقای قاضی زاده هاشمی قبول مسئولیت باید از جانب فردی باشد که خود مسلط به اوضاع و شرایط امروز وضعیت اقتصاد وسلامت استان کرمان باشد به خصوص درقبال پابرهنگان انقلاب حوزه شهرهای جنوبی کرمان ؛ و با حضورجهادی خود از نزدیک با اوضاع مواجه باشد ودر جهت پیگیری وفراهم آوردن امکانات تامینی ؛ نه گزینش افرادی که تمام اهتمام آنان پیروی از فضای سیاسی و سپردن مسئولیتی به جریانات سیاسی نزدیک باشد.
 
جناب آقای قاضی زاده هاشمی باید دانست که نسبت مدیر با جامعه حساس تر از نسبت طبیب وجراح با بیمار است ٬وقتی زمام امور دست عناصر غیر مدیر می افتد جراحی بیمار ، به قصاب واگذار میشود!
جناب وزیر ما دانشجویان انقلابی استان کرمان در پی ایجاد التهاباتی وتشویش فضای اجتماعی وسیاسی دانشگاه های استان وشهرستان ها در نتیجه انتخاب مدیرانی چون جناب آقای مرعشی ورفت وآمدهای مدیران مختلف در خصوص این انتخاب ناشایسته نارضایتی خود را به جنابعالی اعلام ونسبت به اتخاذ تصمیماتی در این خصوص در جهت بهبود ورفع این مشکل وبرطرف کردن اینچنین موضوعات اهتمام خود را به کاربسته و امید است با انتخاب وجایگزین نمودن مسئولانی شایسته تر در جهت آرمان های نظام اسلامی موجبات بهبودی این اوضاع نابسامان را فراهم آورده و انشاالله باشد که رضایت عموم دانشجویان انقلابی استان کرمان در خصوص انتخاب فردی شایسته در چنین جایگاهی کسب نموده؛و درانتها ازجنابعالی انتظاراستفاده از ظرفیت های دانشجویان انقلابی در حوزه مشورتی امورات بهداشت ودرمان به خصوص دانشگاهی را از جنابعالی خواستاریم.
 
والسلام علیکم
 
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بم
 
 

 

 

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار