۴۶ بسیج دانشجویی خطاب به نمایندگان:

کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی لایحه استعماری FATF تشکیل دهید/ جنبش دانشجویی از مسئولان خیانتکار نخواهد گذشت

۴۶ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس خواستار تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی لایحه استعماری FATF شدند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی:۴۶ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس خواستار تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی لایحه استعماری FATF شدند.  

متن این نامه به شرح زیر است: 
 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 
سلام علیکم
 
مجلس شورای اسلامی جایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت را مشخص می‌کند و مظهر خواسته‌های مردم در زمینه سیاست‌های گوناگون، چه داخلی و چه خارجی است. تاریخ حاکمیت و سیاست ایران همواره حکایت از خسارات و آسیب‌هایی می¬کند که به سبب بی¬اطلاعی حکمرانان و مسئولان از دسیسه‌های دشمنان و ساده انگاری و اعتماد بی¬مورد ایشان به اجانب، بر پیکره ملت قهرمان ایران وارد گشته است و شهادت تاریخ همواره علیه کسانی است که با اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه خود اسباب بروز چنین زیان‌های جبران ناپذیری را فراهم آورده اند.
 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛ در روز‌هایی که وزارت خزانه داری آمریکا به اتاق جنگ اقتصادی علیه ملت ایران تبدیل شده و چریک‌های کت و شلواری آن دم از تغییر رژیم در ایران می‌زنند، برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان عرصه سیاسی کشور نه تنها در جهت مقابله با این جنگ اقتصادی قدم برنداشته اند، بلکه جاهلانه ویا خائنانه به پیاده نظام دشمن تبدیل شده اند. وضعیت نابسامان اقتصادی امروز کشور نیز بیش از آنکه محصول زنجیر تحریم‌های اقتصادی باشد نتیجه طناب پوسیده اعتماد همین جنابان به استکبار است که گویی چشم از عقل و علم و تجارب تاریخی نظیر برجام پوشیده اند. دیروز مجلس به برجام رای مثبت داد و امروز در برابر لوایحی قرار دارد که بخشی از برنامه دشمن برای در تنگنا قراردادن ایران است.
 
با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط برخی از مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. اما این معاهده اشکالاتی اساسی دارد که از سوی دولت محترم پاسخی برای آن‌ها ارائه نشده است که به شرح ذیل است:
 
۱. اساسی‌ترین مسئله درباره لایحه الحاق به کنوانسیون TF، مغایرت با اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
 
این کنوانسیون هرگونه اقدامی که از سوی مردم یک کشور در راستای مقابله با استعمار یا اشغال خارجی صورت بگیرد را از مصادیق تروریسم استثنا نکرده است؛ بنابراین الحاق به این کنوانسیون، در عمل موجب سلب اختیار جمهوری اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت خواهد شد. به عنوان نمونه در حال حاضر حزب الله لبنان از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی شورای همکاری کشور‌های خلیج فارس تروریسم اعلام شده است. 
۲. از طرفی بر اساس معاهده وین -نظام حاکم بر کنوانسیون¬ها- امکان استثنا گذاری بر مفاد کنوانسیون¬ها تنها در صورتی امکان پذیر است که این مهم در خود کنوانسیون محدود نشده و یا مغایر هدف و غرض اصلی کنوانسیون نباشد. در ماده ۱۹ این معاهده -تنظیم حق شرط- آمده است: «یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتیکه:
 
الف. معاهده، حق شرط را ممنوع کرده باشد.
ب. معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا
ج. در غیر موارد مشمول بند‌های «الف» و «ب»، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.»
 
باید توجه داشت که در کنوانسیون تامین مالی تروریسم، هدف اصلی تعریف یکسان تروریسم در دنیا می‌باشد. پس هیچ حق شرطی که این هدف را نقض می¬کند، مورد قبول نیست؛ بنابراین دولت حتی در صورت استفاده از حق شرط در عوضِ بیانیه تفسیری قادر به استثنا کردن نهضت¬های آزادی¬بخش از مصادیق تعریف تروریسم بر اساس تعهدات بین المللی نخواهد بود و سایرکشور‌ها میتوانند نسبت به حق شرط ایران اعتراض کنند.
 
 
در صورت پذیرش کنوانسیون TF، سایر کشور‌ها قادر خواهند بود که اقدامات ایران در حمایت از جبهه مقاومت را نقض کنوانسیون محسوب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ که ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل مصوب ۲۰۰۱ می¬باشد عدم اجرای تعهدات این کنوانسیون از سوی کشور‌های متعهد، میتواند کشور ناقض را هدف تحریم¬های فصل هفتم شورا قرار دهد.
 
 
دشمنان قسم خورده ایران، خود بر جنگ اقتصادی همه جانبه علیه ملت شریف ایران اذعان دارند. زاراته معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در خزانه داری آمریکا درباره نقش FATF در تحریم‌های آمریکا می‌گوید: برای قراردادن ایران درتنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. وی درباره نقش آمریکا در FATF برای افزایش فشار بر ایران می‌افزاید: گلاسر و پونسی دو دیپلمات آمریکایی مسئول راه اندازه دوباره فرایند FATF قدیمی شدند تا کشور‌های مشکل دار را در لیست سیاه قرار دهند... آنان یک فرایند مطمئن در درون FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌داد.
 
ریاست محترم مجلس؛ به یاد داشته باشید که مجلس در امتحان بزرگی قرار گرفته است و هر نطق و رأیی در آینده این حکومت و ملت اثرگذار خواهد بود. جنبش دانشجویی به نمایندگی از مردم از شما انتظار پاسخگویی دارد.
 
در مورد ارتباط لوایح ارائه شده در مجلس با FATF باید بیان داشت که: 
الف. ـ. طبق ماده ۳۶ توصیه‌های FATF کشور‌ها ملزم به پذیرفتن کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌شوند. در بند اول این توصیه تصریح شده است: 
کشور‌ها باید عضو کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم باشند؛
 
 
و در بند دوم آن گفته شده: 
کشور‌ها باید مفاد کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مریدا و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به طور کامل اجرا کند.
 
در بند اول و دوم بخش همکاری بین الملل برنامه اقدام (action plan): از ایران خواسته شده است که نسبت به "تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو، امضاء و تصویب و اجرای کنوانسیون TF "اقدام نماید.
 
 
ب. ـ. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به گونه‌ای تدوین شده است که هر چهار بند بخش جرم پولشویی برنامه اقدام (action plan) را براساس مواد زیر در بر می‌گیرد: 
۱. تعیین مجازات برای جرم پولشویی که موثر و مناسب و بازدارنده باشد؛
۲. تضمین اینکه جرائم منشاء، جرائم مرتکب شده در سایر کشور‌های دیگر را پوشش می‌دهد؛ 
۳. آموزش ماموران تحقیق و بازپرسان جهت ارتقاء سطح آگاهی و امکان بهره گیری از جرم پولشویی به عنوان جرم مستقل؛
۴. انجام اقدامات موثر از قبیل: تحقیق و پیگرد قانونی پولشویی در صورتیکه تنها در برگیرنده اقدامات مبارزه با جرائم منشاء نباشند.
 
 
ازجمله اهداف لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در بخش مقدمه توجیهی این لایحه برآورده کردن نیاز‌ها و تطبیق با استاندارد‌های بین المللی قید شده است که این موارد هدفی جز اجرای بند سوم از بخش همکاری‌های بین المللی برنامه اقدام (Action plan) ندارد.
جامعه علمی و دانشگاهی کشور بار‌ها با ارائه نظرات تخصصی خود ابعاد پنهان این لوایح را برای نمایندگان مشخص و اعتراض خود را نسبت به این لایحه ابراز کردند، اما مورد بی مهری و بی توجهی مجلس و دولت قرار گرفتند. جنبش دانشجویی از شما نمایندگان ملت انتظار توجه به نظرات کارشناسان و بنا بر ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس، تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی این لایحه استعماری را دارد. مردم امین نظام هستند؛ با افشای رأی خود به این لوایح، اعتماد از دست رفته مردم در خسارت محض برجام را دوباره بدست آورید. اگر با اجرای این لوایح دم از شفافیت در نظام بانکی می‌زنید؛ یقینا نباید از شفافیت رأی خود نیز نگران باشید. بی شک جنبش دانشجویی ضمن رصد و پیگیری اقدامات مجلس، از مسئولانی که با جهالت و یا خیانت خود به منافع کشور خسارت وارد کنند، نخواهد گذشت. در پایان برای تمام مسئولین کشور توفیق خدمت به ملت شریف و سربلند جمهوری اسلامی ایران و قدم گذاشتن در راه شهدا و امام شهدا را از خداوند منان مسئلت می‌جوییم.
۱. بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق ع
۲. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
۳. بسیج دانشجویی دانشگاه شریف
۴. بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
۵. بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
۷‌. بسیج دانشجویی دانشگاه علامه
۸. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۹. بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان
۱۰. بسیج دانشجویی علوم پزشکی همدان
۱۱.جامعه اسلامی علوم پزشکی همدان
۱۲. بسیج دانشجویی علوم پزشکی شهبد صدوقی یزد
۱۴.بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه
۱۵. بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان
۱۶. بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج
۱۷. بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد
۱۸.بسیج دانشجویی علوم پزشکی شهرکرد
۱۹.بسیج دانشجویی آزاد شهر کرد
۲۰. بسیج دانشجویی پیام نور شهر کرد
۲۱. بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان
۲۲.بسیج دانشجویی فرهنگیان گیلان
۲۳.بسیج دانشجویی آزاد رشت
۲۴.بسیج دانشجویی دانشگاه فنی چمران گیلان
۲۵.بسیج دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۶. بسیج دانشجویی شهید چمران اهواز
۲۷.بسیج دانشجویی آزاد اهواز
۲۸. بسیج دانشجویی خاتم النبیا بهبهان
۲۹. بسیج دانشجویی علوم و فنون خرمشهر
۳۰. بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی هویزه
۳۱.بسیج دانشجویی دانشگاه گلستان
۳۲.بسیج دانشجویی باهنر کرمان
۳۳.بسیج دانشجویی دانشگاه اراک
۳۴.بسیج دانشجویی دانشگاه فنی حرفه ای اراک
۳۵.بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
۳۶. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۳۷.بسیج دانشجویی دانشکده فنی مهندسی جم
۳۸.بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی کشاورزی بوشهر
۳۹.بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه
۴۰.بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
۴۱.بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۴۲.بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور کرمانشاه
۴۳.بسیج دانشجویی دانشگاه بین الملل امام خمینی ره قزوین
۴۴. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد قزوین
۴۵. بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان
۴۶.بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد خرم آباد

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار