به مناسبت حماسه سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر

جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه شمال آمل مطرح کرد:

حماسه آزاد سازی خرمشهر نشان از تاثیر مقاومت در برابر تهاجم است


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی :جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه شمال آمل با بیان اینکه حماسه آزاد سازی خرمشهر نشان از تاثیر مقاومت در برابر تهاجم است، اظهار کرد: تاریخ نشان داده است هر زمان در برابر تهاجم و زورگویی استعمارگران و استکبار ایستادگی کردیم نهایتا با تحمل سختی ها و کمبود ها پیروز شدیم.
زهرا زارع با اشاره به تربیت نیروهای متعالی و مدافع آرمان های اساسی کشور در حماسه آزاد سازی خرمشهر، اظهار کرد: در زمانیکه جوانان با دستان خالی و با خیانت بنی صدریان داخلی در برابر مزدوران بعثی ایستادگی کردند نشان دادند که خداوند با مدافعان و صابران است.
دانش آموخته دوره اول دیالمه مازندران در ادامه تاکید کرد: نباید از تهدیدها و کمبودها بترسیم چرا که نشان دادیم ملتی هستیم که با دستان خالی در برابر ارتش تا دندان مسلح ایستادگی کردیم وعزتمند از این برهه تاریخی گذر کردیم.

کلیدواژه ها


مصاحبه

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار