جدایی صنعت از علوم انسانی سمی خطرناک در پیشبرد دانش

علوم انسانی با نگاهی کلان به موضوعات مختلف باید به یک الگو ساز در ادبیات علمی کشور تبدیل شود.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی به نقل از البرز: بهزاد معبودی معاون علم و اقتصاد ناحیه بسیج دانشجویی با بیان این موضوع که رسیدن به حقیقت این مهم که علوم انسانی در بین دانشگاهیان ما باید به یک گفتمان و باور تبدیل شود گفت: مبنای فراگیری هر تخصص و دانش می بایست الگوهای حقیقی فلسفه وجودی حیات باشد که علوم انسانی با نگاهی کلان به موضوعات مختلف باید به یک الگو ساز در ادبیات علمی کشور تبدیل شود و ما باید کار آمدهای علوم انسانی را روشن کنیم تا بتواند مبنای باور تصمیم گیران در عرصه سیاستگذاری و اقدامات علمی کشور قرار گیرد. معبودی در ادامه گفت: از دیدگاه مقام معظم رهبری امام خامنه ای(مدظلهالعالی) علوم انسانی به اندازه علوم صنعتی و پزشکی مهم است و پیشرفت و نظریه پردازی در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایشان بسیاری از حوادث دنیا حتی در زمینه اقتصادی و سیاسی و غیره را محکوم نظرات صاحبنظران در علوم انسانی می دانند و میفرمایند: در جامعه شناسی، روان شناسی و فلسفه آنها هستند که شاخص ها را مشخص می کنند. معاون علم و اقتصاد ناحیه بسیج دانشجویی افزود:  متاسفانه در دانشگاه های ما مبنای تدریس علوم انسانی برگرفته از رفرنس های مطالعاتی و نظریه پردازان خارجیست و دانشگاه های ما به جای تربیت اندیشمند به تربیت دانشمند روی آورده اند. معبودی اضافه کرد: فضای دانشگاه های ما با دوری از بزرگانی چون علامه طباطبایی ها و شهید مطهری ها مبنای فکری خود را منابع درسی غربی قرار داده اند که این ترویج دانش غربی را جایگزین دانش اسلامی کرده است که برای تحقق این مهم پیوند حقیقی دانشگاه و حوزه های علمیه را می طلبد که مسیر رشد را الهی کند. معبودی افزود: زمانی که علوم فنی با علوم انسانی اسلامی پیوند بخورد منجر به پیشرفت جامعه بشریت می شود که می تواند نگاه کشورهای غربی به استفاده از دانش هسته ای در ساخت سلاح کشتار جمعی را به سمت استفاده های پزشکی و تولید نیرو از جمله برق برای کشورمان حقی مسلم دانست که البته دشمنان کور اسلام از درک این حقایق عاجزند.

ایشان در پایان گفت: معاونت علم و اقتصاد ناحیه بسیج دانشجویی از تمام دانشجویان علاقه مند جهت فعالیت در اندیشکده علوم انسانی این مجموعه دعوت به مشارکت و هم فکری می کند تا ان شالله بتوانیم تفکر ناب انقلاب اسلامی ایران را به دنیا عرضه کنیم.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار