مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر مطرح کرد:

اسراییل جواب سختی از مسلمانان دریافت خواهد کرد


پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر با بیان اینکه انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی نابودی اسرائیل را تسریع کرد، گفت: آمریکا با علم به مخالفت های بین المللی در انتقال سفارتش به قدس اشغالی نشان داد در جنایتو های صهیونیست ها همدست و شریک است و باید مسئولیت هر واکنشی نسبت به این حرکت خبیثانه را بر عهده بگیرد.
مصطفی غنیمی با بیان اینکه کشتار مردم فلسطین در سکوت جامعه بین‌المللی تاسف برانگیز است، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی با بهره گیری از سکوت رسانه ها و جامعه بین اللمللی در روز نکبت اقدام به کشتار مردم معترض به انتقال سفارت آمریکا کرده است.
وی با بیان اینکه اسراییل جواب سختی از مسلمانان خواهد گرفت، افزود: آزاده خواهان جهان در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و سیلی محکمی به صورت زشته اسرائیل خواهند زد.

کلیدواژه ها


مسئول بسیج دانشجویی

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار