مسئول بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن:

مسئولین برجام را فراموش کنندوبه ترویج واشاعه فرهنگ حمایت ازکالای ایرانی واقتصادمقاومتی بپزدازند

اگر ما کالای ایرانی را خاک وکیان خودمان درنظربگیریم وکالای خارجی راخاک دشمن وظیفه داریم سنگرمقاومی درمقابل بیگانگان باشیم.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی:مسئول بررسی وتحلیل بسیج دانشجویی  دانشگاه آزاداسلامی واحدتنکابن عنوان کرد:مسئولین برجام را فراموش کنند و به ترویج واشاعه فرهنگ حمایت ازکالای ایرانی واقتصادمقاومتی بپزدازند.


باعنایت به تاکیدات مکررمقام معظم رهبری(مدظله العالی)مبنی برحمایت ازتولیدات داخلی که درهمین راستا شعارسال جاری رانیز تحت عنوان حمایت ازکالای ایرانی نام گذاری فرمودند، مسئولین بایستی برای تحقق تاکیدات حضرت آقاو شعار انتخابی امسال ایشان برنامه ریزی مدون نموده و جهادی دراین زمینه عمل نمایند.

مردم نیزبه موازات مسئولین نسبت به ترویج واشاعه این فرهنگ اقدام نمایند.امروز اگر ما کالای ایرانی را خاک وکیان خودمان درنظربگیریم وکالای خارجی راخاک دشمن وظیفه داریم سنگر مقاومی درمقابل بیگانگان باشیم.ما برای عبور از وضعیت نابسمان اقتصادی امروز نیازی به برجام نداریم بلکه با تکیه برتاکیدات حضرت آقا که درزمینه اقتصادی تاکیدویژه برحمایت ازکالای ایرانی واقتصادمقاومتی دارند به راحتی می توان به شکوفایی اقتصادی رسید و این امراتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه اقشارمردم ومسئولین با وفاق، همدلی وتبعیت از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)نسبت به این امر اقدام نمایند.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار