مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای مازندران مطرح کرد:

کیفی سازی و برگزاری دوره های توانمندسازی اردو جهادی


پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای مازندران در برنامه رسم هجرت ویژه سرگروه های جهادی با بیان اینکه اردوهای جهادی کارگاه انسان سازی،خذمات رسانی و تربیت نیروهای تراز انقلاب است اظهار کرد:اردوهای جهادی باید به سمتی برود که پروژه های صورت گرفته تاثیر دراز مدتی داشته باشد.

شهرام نوری با اشاره به برگزاری دوره های متعدد توانمندسازی دانشجویان جهادی توسط بسیج دانشجویی خاطرنشان کرد:با توجه به حضور دانشجویان جهادی در مناطق محروم به صورتی دقیق و حرفه ای باشد که تحقق این مهم با برگزاری دوره های توانمند سازی صورت می گیرد.

وی افزود بیش از سه هزار دانشجوی جهادی در قالب اردوهای 10 روزه در مناطق مختلف محروم استان حضور یافته و فعالیت های عمرانی،فرهنگی،آموزشی و اقتصاد مقاومتی اقدام می کنند.

نوری با بیان اینکه حضور دانشجویان جهادی همیشه با استقبال مردم مناطق محروم همراه بوده است،اظهار کرد:امسال کیفی سازی خدمات اردوهای جهادی در دستور کار قرار دارد تا نیازهای اساسی مردم مناطق محروم تا حدودی تامین شود.

کلیدواژه ها


تشکیلاتی

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار