خراسان جنوبی:

گزازش اردوی جهادی بسیج دانشجویی /به روایت تصویر

اردوی جهادی 2 روزه حلقه صادقین بسیج دانشجویی خراسان جنوبی در روستای سرچاه برگزار گردید.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / اردوی جهادی 2 روزه حلقه صادقین بسیج دانشجویی خراسان جنوبی در روستای سرچاه شهرستان بیرجند برگزار شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارسال نظر


captcha