تصاویر منتخب راهیان نور دانشجویی 1396

بازدید وزیر محترم علوم و تحقیقات دکتر غلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دکتر فرهاد رهبر، جانشین بسیج مستضعفین سردار فضلی و رئیس سازمان بسیج دانشجویی از مناطق عملیاتی جنوب و برگزاری نشست قرارگاه ملی راهیان نور دانشجویی شهید علم الهدیارسال نظر


captcha