ریشه حل مشکلات منوط به کار علمی و کلی نگری است رئیس دانشگاه پیام نور شیراز گفت: نوع نگاه بسیج دانشجویی در مواجهه با برخورد با مسائل و مشکلات باید کارشناسانه و تخصصی باشد که در نتیجه موکول به جذب بیشتر در بسیج دانشجویی می شود.

مدیر تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی فارس خبر داد:
اعزام 400 نفر از دانشجویان بسیجی فارس به دوره خط امام (ره) استانی
مدیر تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی فارس از برگزاری دوره خط امام (ره) استانی ویژه دانشجویان بسیجی دانشگاه های استان فارس خبر داد.
مرضیه نظری
مرقومه ای بر تحفه حاتمی کیا از شام
حاتمی کیا در «به وقت شام»، سوژه ای ساده را برای پروژه شش ماهه اش انتخاب نکرده و درست روی سوژه ای پر از شک و شبهه، پراز مدعی و پر منتقد و البته سخت انگشت گذاشته است؛ آن هم درست در زمانی که فضای جامعه را «چرا سوریه؟» پرکرده بود.
اخبار بیشتر

آخرین اخبار