دیدار با معاونت فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی معاونت های ناحیه بسیج دانشجویی طی دیداری با معاونت فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی راهکار هایی برای همکاری بیشتر بین دانشگاه و حوزه بسیج ارائه کردند.

گزارش تصویری/
دیدار با معاونت فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی
معاونت های ناحیه بسیج دانشجویی طی دیداری با معاونت فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی راهکار هایی برای همکاری بیشتر بین دانشگاه و حوزه بسیج ارائه کردند.
گزارش تصویری/
بازدید از دانشگاه فنی برادران
معاونت های ناحیه بسیج دانشجویی از دانشگاه فنی برادران بازدید کردند.
معاونت های ناحیه بسیج دانشجویی از پایگاه بسیج دانشجویی شهید همت، دانشگاه پیام نور شهرکرد سرکشی کردند
معاونت های ناحیه بسیج دانشجویی از پایگاه بسیج دانشجویی سرکشی و با اعضای شورای حوزه دیدار کردند .
یادواره سردار شهید محمد ابراهیم همت
به همت پایگاه بسیج دانشجویی شهید همت برگزار شد
مسئول تعلیم و تربیت ناحیه بسیج دانشجویی چهارمحال و بختیاری:
اگر کسی بدون بصیرت و آگاهی دست به کاری بزند ممکن است این عدم آگاهی باعث شود از هدف دور شود
یادداشت/
تفاوت در عملکرد مجلس ما تا مجلس کره، از زمین است تا آسمان
محمد رضامند فعال دانشگاه عملکرد مجلس ایران و مجلس کره را بررسی کرد.
در دانشکده فنی دختران
کارگاه آموزشی با موضوع بررسی ازدواج برگزار شد
کارگاه آموزشی ازدواج برگزار شد.
مصاحبه مسئول گروه جهادی شهید شاهمرادی بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری:
جهادی شدیم که دل به دریا بزنیم
اخبار بیشتر

یادداشت
یادداشتی از جهادگر گروه از تبار آسمان ،دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

اردوی جهادی بازفت اولین و بهترین تجربه من بود.

یادداشتی از مسئول گروه جهادی شهید همت دانشگاه پیام نور شهرکرد

پادشاهی در فقر و گدایی در ثروت

احسان خلجی در یادداشتی بیان کرد؛

تابستان، فصل اردوهای جهادی

آخرین اخبار