ثبت نام خادمین اربعین حسینی بتوسط هسته مرکزی بین الملل بسیج دانشجویی انجام می شود ثبت نام خادمین اربعین حسینی بتوسط هسته مرکزی بین الملل بسیج دانشجویی انجام می شود

ثبت نام خادمین اربعین حسینی بتوسط هسته مرکزی بین الملل بسیج دانشجویی انجام می شود
ثبت نام خادمین اربعین حسینی بتوسط هسته مرکزی بین الملل بسیج دانشجویی انجام می شود
جلسه شورای ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز برگزار شد:
مسئولین معاونت های رشد و کادرسازی، عملیات جهادی، فرهنگ سازی و پژوهش و فناوری ناحیه بسیج دانشجویی البرز معرفی شدند.
مسئولین معاونتهای رشد و کادرسازی، عملیات جهادی، فرهنگ سازی و پژوهش و فناوری ناحیه بسیج دانشجویی البرز معرفی شدند.
نشست تشکل های دانشجویی دانشگاه پیام نور هشتگرد برگزار شد:
نشست تشکل های دانشجویی دانشگاه پیام نور هشتگرد برگزار شد:
نشست تشکل های دانشجویی دانشگاه پیام نور هشتگرد با حضور آرش تاجری معاونت فرهنگی دانشگاه ، بهنام نظری مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور هشتگرد برگزار شد.
به همت دانشگاههای آزاد و پیام نور هشتگرد برگزار شد:
گروه جهادی حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) بسیج دانشجویی استان البرز، در استان همدان مورد استقبال مسئولین و رسانه های محلی قرار گرفت.
گروه جهادی حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) بسیج دانشجویی استان البرز، در استان همدان مورد استقبال مسئولین و رسانه های محلی قرار گرفت.
به همت دانشگاههای آزاد و پیام نور هشتگرد برگزار شد:
گروه جهادی حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) به استان همدان رفت.
گروه جهادی حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) به استان همدان رفت.
جلسه کمیته اربعین در سطح ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز برگزار شد.
جلسه کمیته اربعین در سطح ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز برگزار شد.
به همت معاونت اردویی ناحیه دانشجویی البرز
جلسه خادمین اربعین دانشجویی البرز تشکیل شد.
جلسه خادمین اربعین دانشجویی البرز تشکیل شد.
به همت معاون بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد برگزار شد .
به همت معاون بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد برگزار شد .
جلسه هم اندیشی بسیج دانشجویی با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد جهت رفع مشکلات دانشجویان و صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای اخذ گذرنامه انجام شد .
قرارگاه محرم در کمالشهر
گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکی البرز با عنوان قرارگاه محرم در کمالشهر خدمت می کند.
گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکی البرز با عنوان قرارگاه محرم در کمالشهر خدمات پزشکی و دندان پزشکی ارائه می دهد.
مراسم روضه در ناحیه دانشجویی استان البرز
خیمه عزای امام غریبمان (علیه السلام) در ناحیه دانشجویی استان البرز نیز برپاست.
خیمه عزای امام غریبمان (علیه السلام) در ناحیه دانشجویی استان البرز نیز برپاست.
اخبار بیشتر

آخرین اخبار