دانشگاهیان دانشگاه ازاد اردبیل سخنان اخیر ترامپ را محکوم کردند دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ظهر امروز با برگزاری تجمع اعتراض آمیز، اقدام ها و سخنان وقیحانه ترامپ؛ رئیس جمهور آمریکا را در خصوص برجام محکوم کردند.

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اردبیل در خصوص خروج آمریکا از برجام
در این بیانیه با اشاره به بدعهدی های تاریخی آمریکا آمده است:آنچه که باعث عزت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ابران در حهان شده است،تنها وحدت ملی ایستادگی درمقابل مستکبران عالم بوده است.
اخبار بیشتر